Armenian Articles

print

Գնահատելի որակում 2009-04-07

Նախորդ շրջանի վարչական կազմի գործունէութիւնը շատ հաւանաբար գնահատելի որակուեցաւ տարեկան Թեմական ժողովին: Երեւոյթը մեր մէջ կ՛արթնցնէ նախակրթարանի յիշատակներ: Տարրական դպրոցներու աշակերտութեան մեծ մասը գնահատելի որակում կը ստանայ՝ իսկ միայն չնչին տոկոսը կարգը կրկնելու հարկադրանքին տակ կ՛ըլլայ:

Նախկին վարչութիւնը, մեր յիշողութեան համեմատ, միմիայն վերջին ամիսներուն լաւ աշխատեցաւ եւ այդ ամիսները զուգադիպութեամբ չէ որ թեմական ժողովին նախորդող շրջանին մէջ կ՛իյնային: Ամենայն դէպս, մենք միշտ դէպի առաջ նայելու յատկութիւն ունինք եւ առաջին ակնարկով կը տեսնենք թէ, վարչական նոր կազմը, արդէն քայլեր առած է յառաջացնելու զանազան յանձնախումբեր՝ գործի հրաւիրելով շատ մը նոր եւ կամ նոր թուացող դէմքեր: Կը մնայ հետեւիլ, տեսնելու համար թէ այս պարտաճանաչ սկիզբը որքանո՜վ պիտի շարունակուի:

Վարչական սովորական խոչընդոտները (մանաւանդ կեդրոնաձիգ գործելակերպը եւ կուսակցական ու անհատական անհարկի միջամտութիւնները) պէտք է նուազագոյնին իջնեն, որպէսզի գործի հրաւիրուած անձերը կարենան ստեղծագործել եւ ուրիշներու ալ ներգրաւել ազգային կեանքէն ներս:

Մենք գիտենք, թէ հարիւրաւոր կամ նոյնիսկ հազարաւոր հայեր կան (3-4 հազար հաշուող գաղութի մը մէջ), որ չեն հետեւիր ազգային կեանքի եւ ընդհանրապէս հեռու կը մնան հաւաքական գործունէութենէ (չհմայուինք զատկուան կամ ծնունդի տօներուն մեր առջեւ պարզուող խաբուսիկ թիւերէն):

Մարտահրաւէրը մեծ թուով հայեր դէպի դպրոց - եկեղեցի եւ հաւաքական կառոյցնել քաշելու մէջ կը կայանայ:

Այդ մէկը կարելի է իրականացնել միայն, երբ վարչականները գիտակցին թէ ահաւոր պարտականութեան մը առջեւ կը գտնուին, ուր պէտք է գործակցին բոլոր կողմերուն հետ անխտիր:

Անոնք մանաւանդ պէտք չէ տարուին թմրութիւն պատճառող խօսքերով, ինչպիսին են՝ ամէն ինչ լաւ կ՛ընթանայ, ասկէ աւելի լաւ չ՛ըլլար, արդէն միշտ այսպէս եղած է եւայլն:

Եթէ այդ խօսքերը յաճախ կրկնուին, արդէն լաւ պատճառաբանութեան կրնան վերածուիլ՝ ստեղծելով նուազագոյնով բաւականանալու հոգեվիճակ: