Armenian Articles

print

Երկիր կերտելու հանգրուանին առջեւ 2013-02-24

Հրաչ Քալսահակեան

Ազատ-Հայ

Հայաստանի մէջ արձանագրուած քաղաքական նորագոյն զարգացումները մեզ համար ճակատագրական իմաստ ունին:

Մենք ժամանակի հետ մրցումի մէջ պէտք է ըլլանք, որպէսզի Հայաստան ինքզինք հաստատէ որպէս օրէնքի երկիր ու դառնայ այնպիսի միջավայր, ուր արտագաղթը պիտի դադրի ժողովրդային լայն հատուծի համար ընդունիլ իբր փրկութեան ելք: Պետութեան ուսերուն վրայ դրուած են բազմաթիւ պարտաւորութիւններ, որոնք սակայն, ներկայ դրուածքով, անհնարին են որ իրականանան:

Հեռաւոր երկիրներու մէջ ապրող սփիւռքահայերը պէտք ունին Հայաստանը ընկալելու որպէս արդիւնաւէտ ներդրումներու երկիր, իսկ հարեւան շրջաններուն մէջ ապրողները, որոնք ենթակայ են քաղաքական անկանխատեսելի իրադարձութիւններու (ինչպէս ներկայիս Սուրիա) կարիք ունին Հայաստանը տեսնելու որպէս հոգատար ապաստանարան եւ վերջնական վերադարձի հող, ո՛չ միայն գաղափարական իմաստով, այլ մանաւանդ գործնականօրէն:

Այս բոլորը իրականացած տեսնելու համար, վերջին քսան տարիներու այս կամ այն ձեւով վերարտադրուող վարչակարգերը ու գեղեցկագիտական միջամտութիւններով մեզ հրամցուած Հայաստանը, այլեւս բաւարար չեն եւ չեն գոհացներ քաղաքացիներու նուազագոյն ակնկալութիւնները, նոյնիսկ չեն գոհացներ սփիւռքահայերու այն շերտը, որ ազգասիրական - հայրենաբաղձական յայտնի պատճառներով, հայրենիքի թերի կողմերը չափազանց ներողամիտ աչքերով նայելու պատմական վարժութիւն ունի: Ապահով Հայաստան մը, որքան որ հաճելի հնչէ մեր ականջին, բաւարար չէ եւ չի լրացներ մեր երազները:

Այդուհանդերձ, մեզ կը շահագրգռէ, որ Հայաստանի մէջ ակնկալուելիք փոփոխութիւնները տեղի ունենան առանց բիրտ ուժի կիրառումի եւ ամբողջովին խաղաղ եւ քաղաքակիրթ պայմաններու տակ: Գերազանցօրէն զգօն պէտք է ըլլանք այս կէտին մէջ, որովհետեւ իրենց շահերուն կառչած անձեր պիտի չվարանին օգտագործել ամէն միջոց, ինչպէս նաեւ ագգային, շրջանային եւ միջազգային ամէն լծակ, իրենց գոյութիւնը պահպանելու օգտին:

Ինքնավստա՛հ ըլլանք, բայց ճանչնանք թէ ինչ դժուարութիւններ եւ սադրանքներ կը սպասեն մեզ: Երկիր կերտելը աւելի դժուար առաքելութիւն է քան անկախութեան հռչակումը: Առանց միջամուխ ըլլալու երկիր կերտելու աշխատանքին, մեր գործը անկատար մնացած պիտի ըլլայ, որովհետեւ միայն անկախութեան հռչակումով չէ որ ազգեր կ'ապրին:

Azad-Hye: http://www.azad-hye.net/news/viewnews.asp?newsId=337ahkk40